379.920 hộ gia đình có công cần hỗ trợ nhà ở

Theo Quyết định số 22/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng vừa có báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng.

Cụ thể, từ năm 2013 đến nay, hơn 72.000 hộ gia đình có công với cách mạng đang ở nhà tạm, bị hư hỏng đã được nhà nước hỗ trợ cải thiện nhà ở. Trong đó, hơn 21.000 hộ sửa chữa, cải tạo và hơn 50.000 hộ xây dựng mới.

Nguồn vốn hỗ trợ được lấy từ ngân sách nhà nước, gồm ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 80% – 100% theo tỷ lệ nhận bổ sung cân đối ngân sách Trung ương của từng địa phương.

hỗ trợ nhà ở
Trường hợp xây mới nhà ở được hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ; trường hợp sửa chữa khung,
tường và thay mới mái nhà ở được hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ.

Báo cáo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cuối tháng 3 vừa qua cho biết, về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã thẩm tra đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, tính đến ngày 30/9/2016, có 169.203 hộ được hỗ trợ xây mới và 194.234 hộ sửa chữa, cải tạo, tổng cộng có 363.437 hộ thuộc diện được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 22.

Tính đến ngày 15/5/2017, có 1 địa phương là TP. Hà Nội đã đề nghị giảm số liệu là giảm 2.350 hộ; 13 địa phương đề nghị bổ sung thêm số liệu gồm: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Quảng Bình, Phú Yên, Kon Tum, Đắk Nông, Tp.HCM, Bạc Liêu, Bình Dương với 18.833 hộ.

Nếu tính cả số liệu đề nghị giảm và đề nghị bổ sung nêu trên thì cả nước hiện vẫn tăng thêm 16.483 hộ, trong đó có 8.373 hộ sửa chữa, cải tạo và 8.110 hộ xây mới.

Như vậy, tính đến ngày 15/5/2017, có tổng số 379.920 hộ trên cả nước cần hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 22, trong đó có 202.607 hộ sửa chữa, cải tạo và 177.313 hộ xây mới.

(Theo Vneconomy)