Vĩnh Phúc: Tỷ lệ đô thị hóa đạt 33%

Thời gian qua, công tác quy hoạch của tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo thực hiện; quy hoạch đô thị từng bước đi vào nền nếp và đạt được những kết quả tích cực.

Xác định tầm quan trọng của công tác quy hoạch, từ những năm 2010, 2011, tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với Bộ Xây dựng mời Công ty Nikken Sekkei Civil Nhật Bản – Tập đoàn hàng đầu thế giới tư vấn thiết kế về lĩnh vực quy hoạch đô thị triển khai nghiên cứu lập quy hoạch chung đô thị Vĩnh PhúcĐồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 thể hiện tư duy mới, có tính đột phá trong phát triển đô thị của tỉnh. Đồ án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2011, có ý nghĩa chiến lược cho sự phát triển đô thị Vĩnh Phúc nói riêng, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nói chung.

Đô thị Vĩnh Phúc ngày càng khang trang, hiện đại

Trên cơ sở quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh đã chỉ đạo triển khai lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. Đến nay, đã hoàn thành 15 đồ án quy hoạch phân khu. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu thuộc phạm vi đô thị của tỉnh đạt 100%, ngoài phạm vi quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc đạt khoảng 30% đến 50%. Tỉnh cũng đã hoàn thành việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang đô thị hiện hữu cho 19 khu vực, 20 khu vực còn lại đang tiếp tục được triển khai.

Từ năm 2011-2016, tỉnh phê duyệt 873 địa điểm, 381 nhiệm vụ và 375 đồ án quy hoạch; nâng cấp thành phố Vĩnh Yên thành đô thị loại II; thị xã phúc Yên thành đô thị loại III; 12 thị trấn hiện có là đô thị loại V. Đến năm 2015, mạng lưới đô thị trên địa bàn tỉnh được mở rộng với tổng số 24 đô thị, bao gồm 1 đô thị loại II, 1 đô thị loại III và 22 đô thị loại V. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 33%, tương đương mức trung bình cả nước; dân số đô thị đạt 352 nghìn người.

Theo vinhphuc.vn