Bán đât phân lô: Khu Đồng rau xanh, Thị Trấn Hương Canh -