Xã Đạo Trù tổ chức bốc thăm đất dịch vụ cho nhân dân

Chiều ngày 20/12/2019, UBND xã Đạo Trù tổ chức phiên bốc thăm xác định vị trí ô đất dịch vụ cho nhân dân. Dự phiên bôc thăm có lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND xã Đạo Trù; Trưởng các ban, ngành, đoàn thể cùng đại diện 43 hộ dân có đất dịch vụ được chi trả trong dịp này.

 

Hộ dân xã Đạo Trù thực hiện bốc thăm vị trí ô đất dịch vụ

Tại phiên bốc thăm, xã Đạo Trù đã mời 43 hộ gia đình đủ điều kiện, tiêu chuẩn đến bốc thăm vị trí ô đất dịch vụ, thuộc vị trí khu Tân Tiến xã Đạo Trù. Xã Đạo Trù tiến hành tổ chức bốc thăm 2 vòng, hình thức bốc thăm bằng phiếu kín, vòng 1 các hộ dân sẽ bốc thăm số thứ tự để tiến hành vào bốc thăm vòng 2, vòng 2 các hộ dân thực hiện bốc thăm xác định vị trí ô đất dịch vụ.

Trong một buổi chiều tổ chức phiên bốc thăm, xã Đạo Trù đã tổ chức bốc thăm thành công chi trả đất dịch vụ cho 43 hộ dân, góp phần hoàn thành 97% về việc chi trả chính sách đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn xã. Phiên bốc thăm được diễn ra dưới sự giám sát của nhân dân, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch và đúng theo trình tự, quy định của nhà nước./.

Trần Luận